Site Loader

SAĞLIK VERİLERİ TEHDİT ALTINDA

Hackerlar özellikle kişisel verileri ele geçirme yolunda büyük efor sarf etmektedirler. Sağlık kuruluşlarının hasta verilerini doğru şekilde muhafaza ederek siber saldırganların eline geçmesini önlemek için doğru tedbirler almaları gerekmektedir. Böylesine hassas olan sağlık verilerini işleyen sağlık alanında çalışan kurum/kuruluşların bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Siber Suç

Bir suçun işlenmesinde bilişim cihazı veya bu cihazların bağlantısını sağlayan ağ ortamı kullanılıyorsa siber suç kavramından söz etmek gerekir. Bazı durumlarda bilişim cihazları suçun hedefi olurken bazen de bilişim cihazları suç aracı olabilmektedir. Ağ ortamı bazı durumlarda internet gibi tüm dünyaya erişim sağlayabilecek bir geniş ağ olabilirken bazen bir ev ağı suç mahalli olabilmektedir. Siber suç kavramı böylesi geniş bir alanda tanımlanabilir. Bu suçları işleyenler ise siber saldırgan, siber dolandırıcı, siber korsan, siber suçlu vb. isimlerle adlandırılmaktadır.

İnternete Bağlı Nesneler (IOT) ve Hukuk

İnternete bağlı nesnelerin hukuk alanında karşımıza çıkma nedenleri sadece içerdikleri yeni teknolojilerin fikri mülkiyet hakları kapsamında değerlendirilmesiyle sınırlı değildir. Tabiki bu cihazların donanım ve yazılım olarak sahip oldukları yenilikler fikri mülkiyet kapsamında çok önemlidir. Buna ek olarak borçlar hukuku, sigorta hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku gibi bir çok hukuk alanında internete bağlı nesnelerin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.