Site Loader

İş Hukuku Davaları

Çalışma hayatında en hassas konulardan birisi de işçi ve işveren ilişkileridir. Bu ilişkileri her iki tarafta tatmin olacak şekilde düzenlemek gerçekten çok zordur. Hem işçinin maddi açıdan korunması hem de kişilik haklarının korunması gerekir. Bir de bunların gerçekleştirilmesi esnasında işveren tarafının da zarar görmemesi ve sosyal adalet ile birlikte toplumsal dengenin kurulması gerekmektedir.

Alacaklılara Karşı Tüzel Kişiliğin Kötüye Kullanımının Önlenmesi: “Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması”

Ticaret şirketlerinde sınırlı sorumluluk ya da ayrı malvarlığı ilkesinin alacaklıların menfaatlerine zarar verecek şekilde kötüye kullanılması durumunda alacaklıların hak ve menfaatlerini korumak için Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerinde “Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi” geliştirilmiş ve tüzel kişiliğin arkasına sığınarak durumu kötüye kullanan ortakları veya kardeş şirketleri sorumlu tutma imkanı getirilmiştir.