Site Loader
sibersuç

Siber Suç

Bir suçun işlenmesinde bilişim cihazı veya bu cihazların bağlantısını sağlayan ağ ortamı kullanılıyorsa siber suç kavramından söz etmek gerekir. Bazı durumlarda bilişim cihazları suçun hedefi olurken bazen de bilişim cihazları suç aracı olabilmektedir. Ağ ortamı bazı durumlarda internet gibi tüm dünyaya erişim sağlayabilecek bir geniş ağ olabilirken bazen bir ev ağı suç mahalli olabilmektedir. Siber suç kavramı böylesi geniş bir alanda tanımlanabilir. Bu suçları işleyenler ise siber saldırgan, siber dolandırıcı, siber korsan, siber suçlu vb. isimlerle adlandırılmaktadır. Bu suçları işleyenler genellikle;

 • Verileri ele geçirmek,
 • Verileri bozmak,
 • Verileri değiştirmek,
 • Verileri ifşa etmek,
 • Verilen hizmetleri engellemek,
 • Sistemlerin çalışmasını engellemek,
 • Sistemleri saldırılarda kullanmak gibi ve daha da artırabileceğimiz amaçlarla yapılmaktadır. Siber ortamda bu tür istenmeyen erişimler ve zarar verici eylemelerde bulunanların isimleri yaptıkları zararlı eylemlere göre değişmektedir. Bazen siber dolandırıcı olarak adlandırılırken bazen de siber hırsız olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaçlarından bağımsız olarak daha genel bir tabirle siber saldırgan olarak adlandırmak daha doğru bir tanımlama olacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nda Siber Suç

İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Yedinci Bölüm (Hürriyete Karşı Suçlar)

 • Haberleşmenin engellenmesi (Madde 124)

İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Sekizinci Bölüm (Şerefe Karşı Suçlar)

 • Hakaret (Madde 125)

İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Dokuzuncu Bölüm (Özel Hayata ve Hayatın Gizli alanına Karşı Suçlar)

 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (Madde 132)
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (Madde 133)
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi (Madde 135)
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (Madde 136-Madde 138)

İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Onuncu Bölüm (Mal Varlığına Karşı Suçlar)

 • Nitelikli hırsızlık (Madde 142)
 • Nitelikli dolandırıcılık (Madde 158)

Üçüncü Kısım (Topluma Karşı İşlenen Suçlar) / Yedinci Bölüm (Genel Ahlaka Karşı Suçlar)

 • Müstehcenlik (Madde 226)

Üçüncü Kısım (Topluma Karşı İşlenen Suçlar) / Onuncu Bölüm (Bilişim Alanında Suçlar)

 • Bilişim Sistemine Girme (Madde 243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (Madde 244)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (Madde 245)
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (Madde 256)

Yukarıdaki suçlar dışında, işlenmesi esnasında bilişim sistemleri kullanılan klasik suçlarda mevcutur. Örneğin;

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Madde 188)
 • Fuhuş (Madde 227) vb. suçların işlenmesi esnasında internet ortamından faydalanıldığı görülmektedir.

Siber Suç Nasıl Şikâyet Edilir

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “İhbar ve Şikâyet” Kısmındaki Madde 158’e göre suça ilişkin ihbar veya şikayet Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilmektedir. Ayrıca Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya sözlü yapılabilir. Sözlü yapılan ihbar veya şikâyet tutanağa geçirilir.

Yapılan şikâyet sonrasında inceleme Savcılık tarafından yapılarak Kovuşturmaya gerek olup olmadığına karar verilecektir. Soruşturmanın daha hızlı ve sağlıklı yürümesi için suçun dikkatli bir şekilde tespit edilerek ayrıntılı bir şekilde açıklandığı bir şikâyet dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Şikayet dilekçesinin ayrıntılı ve uzman yardımıyla hazırlanması suçun tespiti ve soruşturmanın hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

Eğer soruşturma sonrasında kovuşturma aşamasına geçildiyse hem müşteki hem de sanık açısından delillerin ayrıntılı değerlendirilmesi davanın sağlıklı ilerlemesinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Siber suçların konusu olduğu davalar özellikli davalardır. Hukuki yardım konusunda bu alanda tecrübe ve bilgisi olan uzman avukatların etkisi önem taşımaktadır.

Siber Suç Avukatı

Siber ortamda işlenen suçlar her yönüyle özellikli suçlardır. Siber suç neticesinde açılan davalarda delillerin toplanması, yorumlanması ve mahkemeye sunulması için bu alanda sahip olunan uzmanlık büyük önem taşımaktadır. Delillerin fiziki ortam dışında yani siber ortamda da mevcudiyeti, özellikle soruşturmanın selameti açısından dikkatli ve hızlı reaksiyon gösterilmesini gerektirmektedir. Bilişim alanında uzmanlık bilgisi gerektiren delillerin yorumlanması ve mahkemeye sunulması hem soruşturma hem de kovuşturmanın gidişatı etkileyecektir. Bu konuda soruşturma açılması talebiyle hazırlanan şikâyet dilekçesinde meydana gelen siber suçun tanımlanması ve uygun delillerle desteklenmesi maddi gerçeğe ulaşma yolunda büyük zaman kazandıracaktır. Uzman bir Siber Suçlar Avukatı davanın hukuki boyutunun yansıra teknik boyutuna da tam olarak hâkim olacak yeteneğe sahip olacağından davanın ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

Bilişim Hukuku alanındaki davalarda mağdur veya şüpheliye hukuki destek sağlayan Avukatın bilişim alanında uzman olması davadaki maddi gerçeğin hızlı ve doğru olarak ortaya çıkmasında büyük fayda sağlayacaktır. Siber ortamın sahip olduğu farklı özellikler nedeniyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yolunda zaman ve emek açısından sürece olumlu katkı yapacaktır. Meydana gelen siber suç sonrasında başlayan ve hükmün kesinleşmesiyle sonuçlanan süreçte Siber Suç Avukatı davanın sonucuna doğrudan etki yapacak faktörlerden en önemlisidir. Basına yansıyan medyatik Bilişim suçlarında sonradan bilişim uzmanları tarafından dikkat çekilerek incelenmesi sağlanan dijital deliller neticesinde birçok olay çözüme ulaştırılmıştır.

Özellikle son zamanlarda artan Banka Hesabı Dolandırıcılığında, siber saldırganlar tarafından mağdurun telefonuna kötücül yazılım yüklenerek telefonun kilitlenmesini sağlamaktadırlar. Böylece bankadan gelen güvenlik sms kodlarının telefona ulaşması engellenmektedir.  Böyle bir durumda siber saldırganlar tarafından virüs bulaşmış cep telefonu kapatılarak incelenmek üzere şikayet dilekçesi ile birlikte Savcılığa teslim edilmelidir.  Bu tür delillerin zarar görmeden kontrol altına alınması davanın ilerleyen bölümlerinde bankanın sorumluluğunun söz konusu olması için kritik önem taşımaktadır. Banka hesaplarından siber saldırganlar tarafından çalınan paraların üzerinde Banka Sorumluluğunun belirlenmesi konulu hukuk davalarında dijital ve elektronik delillerin tespiti hukuki sürece etki etmektedir.

İlgili Yazılar:

Post Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir