Site Loader

Hizmet Tespit Davası

İş Hukuku alanında işçinin haklarının korunması bakımından en önemli davalardan birisidir. İşçinin hak kaybına uğramaması amacıyla açılmaktadır. İşçi bir işyerinde çalışırken işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmezse çalışmıyor olarak görülecektir. Sigortalılığın Tespiti Davası olarak da bilinir.

İş Hukuku Davaları

Çalışma hayatında en hassas konulardan birisi de işçi ve işveren ilişkileridir. Bu ilişkileri her iki tarafta tatmin olacak şekilde düzenlemek gerçekten çok zordur. Hem işçinin maddi açıdan korunması hem de kişilik haklarının korunması gerekir. Bir de bunların gerçekleştirilmesi esnasında işveren tarafının da zarar görmemesi ve sosyal adalet ile birlikte toplumsal dengenin kurulması gerekmektedir.