Site Loader

Mal Paylaşımı Davası

Boşanma sonrasında boşanan eşler arasında malların nasıl taksim edileceği genellikle sorun haline gelmektedir. Boşanan eşler bu konuda anlaşamadıkları taktirde sorun mahkeme tarafından çözüme ulaştırılacaktır. Mal paylaşımı hususu mahkemeye intikal ettikten sonra tarafların tabi olduğu mal rejiminin hangisi olduğu önem taşımaktadır. Mal paylaşımında tabi olunan mal rejimi en önemli husustur.

Hizmet Tespit Davası

İş Hukuku alanında işçinin haklarının korunması bakımından en önemli davalardan birisidir. İşçinin hak kaybına uğramaması amacıyla açılmaktadır. İşçi bir işyerinde çalışırken işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmezse çalışmıyor olarak görülecektir. Sigortalılığın Tespiti Davası olarak da bilinir.