Hizmet Tespit Davası

İş Hukuku alanında işçinin haklarının korunması bakımından en önemli davalardan birisidir. İşçinin hak kaybına uğramaması amacıyla açılmaktadır. İşçi bir işyerinde çalışırken işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmezse çalışmıyor olarak görülecektir. Sigortalılığın Tespiti Davası olarak da bilinir.