İş Hukuku Davaları

Çalışma hayatında en hassas konulardan birisi de işçi ve işveren ilişkileridir. Bu ilişkileri her iki tarafta tatmin olacak şekilde düzenlemek gerçekten çok zordur. Hem işçinin maddi açıdan korunması hem de kişilik haklarının korunması gerekir. Bir de bunların gerçekleştirilmesi esnasında işveren tarafının da zarar görmemesi ve sosyal adalet ile birlikte toplumsal dengenin kurulması gerekmektedir.