6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemdir.

Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan aşağıdaki sözleşmelerden kaynaklanan davalar tüketici mahkemesinde görülür:

 • Eser sözleşmesi,
 • Sigorta sözleşmesi,
 • Taşıma sözleşmesi,
 • Vekâlet sözleşmesi,
 • Simsarlık sözleşmesi,
 • Bankacılık sözleşmesi,
 • Ve yukarıdaki sözleşmelere benzeyen her türlü sözleşme.

Tüketici Hukuku kapsamında müvekkillerime;

 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuki yardım yapıyorum.

Tüketici Mahkemelerinde açılan dava türlerinden bazıları aşağıda görülmektedir.

 • Tanıma ve Tenfiz
 • Tapu İptali ve Tescil
 • Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası
 • Tazminat Davaları
 • Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası
 • Tespit Davaları
 • Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesi Kaynaklı
 • Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış Kaynaklı
 • Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı Kaynaklı
 • Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi Kaynaklı
 • Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali
 • Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit
 • Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi Kaynaklı
 • Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması
 • Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
 • Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
 • Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan
 • Tüketiciyi Koruma Kanunu Kapsamında Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklı Davalar
 • Tüketiciyi Koruma Kanunu Kapsamında Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı Davalar
 • Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli
 • Yargılanmanın Yenilenmesi Davaları
 • 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası.

 

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Tüketicilerin Tüketici davalarında hukuki yardım vermektedir. Tüketicidavalarında avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Tüketici il hakem heyetleri ve Tüketici ilçe hakem heyetleri kararlarına itiraz etmek için açılan Tüketici davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. Tüketici Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.