Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Hukukunu bilgi ve teknolojinin kotüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini onlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde tanımlıyor.

Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış Bilişim Suçu olarak tanımlanabilir. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de tanımlanabiliriz. Bu suçların ortak özellikleri;

 • Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması,
 • Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazancın kolay ve daha az riskle temin edilmesi,
 • Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz olması,
 • Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma ihtimalinin yüksek olması,
 • Diğer suç türlerine gore daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması,
 • Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektoründen olması,
 • Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmemesi,
 • Normal kişiler yonüyle de bu tür suçun mağduru olunması durumunda genellikle takip edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim olunmaması,
 • Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda itibar ve prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi,
 • Bilişim suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması,
 • Bilişim suçu mağdurlarının genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlar olması,
 • Suçluların çoğunluğu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için ihbar edilmeyeceğinden, bazen ise, bu fiilleri karşılayacak ceza normunun bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket etmektedir.
 • Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.
 • Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir.
 • Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır.
 • Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir süreçtir.
 • Suçlu ve suç yontemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir.
 • Genellikle uluslararası boyutu bulunmaktadır.

Bu alanda karşımıza sıklıkla çıkan suçlar ise şunlardır:

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 • Kişisel Verilerin Kotüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terorist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Hacking
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Facebook, instagram, twitter gibi sosyal medyada meydana gelen hakaret, tehdit vb. suçlarla ilgili açılacak davalarda hukuki yardım vermektedir. Sosyal Medya özellikli bir alandır. Bu alanda hukuki yardım vermek için bilişim ve sosyal medya konularında uzman olunması fayda sağlar. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır.Sosyal Medya Suçları ve Bilişim Suçları Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.