VİKİPEDİ’ye göre Aile Hukuku;
Aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.

Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruhbilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ikinci kitabı olan Aile Hukuku kapsamında açılacak davaların bazıları aşağıdadır.Söz konusu davalarda müvekkillerimin haklarını savunma konusunda her zaman yardıma hazırım.

 • Aile Konutu Şerhi Konulması
 • Aile Konutu Şerhinin Terkini
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
 • Aile Mallarının Korunması
 • Ana Baba Rızası Arama
 • Ayrılık
 • Babalık Davaları
 • Babalık (Babalık Davası)
 • Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal)
 • Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli)
 • Babalık (Soybağının Reddi)
 • Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)
 • Babalık (Tanımanın İptali)
 • Bekleme Müddetinin Kaldırılması
 • Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin
 • Boşanma
 • Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle)
 • Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı) – Nisbi Harç
 • Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)
 • Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)
 • Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma)
 • Boşanma (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)
 • Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle)
 • Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)
 • Boşanma (Terk Nedeniyle)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma (Zina Nedeniyle)
 • Boşanmadan Sonra Açılan
 • Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı)
 • Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat)
 • Çocuk Mallarının Korunması
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Evlat Edinme
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
 • Evlenmenin Butlanı
 • Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma)
 • Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı tarafından Açılan)
 • Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal)
 • Evlenmenin İptali
 • Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle)
 • Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle)
 • Evlenmeye İzin
 • Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı)
 • Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı)
 • Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı)
 • Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı)
 • Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
 • Kayyım Atanması
 • Kişisel Eşyanın İadesi
 • Koruma Kararının Kaldırılması
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)
 • Nafaka Davaları
 • Nafaka (Katılım Nafakası)
 • Nafaka (Nafakanın Artırımı)
 • Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
 • Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
 • Nafaka (Önlem Nafakası)
 • Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
 • Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
 • Nafaka (Yardım Nafakası)
 • Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)
 • Nişan Bozulması
 • Tahkim (Hakem)
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
 • Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
 • Velayet Davaları
 • Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
 • Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
 • Velayet (Velayetin Kaldırılması)
 • Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
 • Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • 2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 • 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit.

 

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Boşanma ve nafaka davalarında hukuki yardım vermektedir. Boşanma ve nafaka davalarında avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. Boşanma Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.