İnternete Bağlı Nesneler (IOT) ve Hukuk

İnternete bağlı nesnelerin hukuk alanında karşımıza çıkma nedenleri sadece içerdikleri yeni teknolojilerin fikri mülkiyet hakları kapsamında değerlendirilmesiyle sınırlı değildir. Tabiki bu cihazların donanım ve yazılım olarak sahip oldukları yenilikler fikri mülkiyet kapsamında çok önemlidir. Buna ek olarak borçlar hukuku, sigorta hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku gibi bir çok hukuk alanında internete bağlı nesnelerin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.