Boşanma Davası Açma

Evlilik birlikteliğinin resmi olarak sonlandırılmasına boşanma denir. Boşanma konusu, Türk Medeni Kanunu’nda 161. maddesinden itibaren boşanma sebepleri ile başlamaktadır.